Doba kentaura

Alhemija, ezoterijska učenja i astrološka simbolika teme su koje A.A.A ne odbacuje kao trivijalne niti ih označava predznakom „pseudo“. Ovaj blog rođen je u vreme kada je Sunce bilo u sazvežđu Vage. Njegova autorka rođena je u znaku duplog Strelca i svoja stremljenja crpe iz mnogobrojnih izvora kentaurskog sazvežđa.

Umetnici rođeni u znaku Strelca na A.A.A su: Emili Dikinson, Ludvig van Betoven, Vilijam Blejk, Edit Pjaf, Gistav Flober, Rajner Marija Rilke, Štefan Cvajg, Anri de Tuluz-Lotrek, Edvard Munk, Marina Abramović.

Promenu išti. O, nek te plamen oduševljava
u kom ti izmiče nešto što blista dok se menja;
začetnik duh, kom sve se zemaljsko potčinjava,
najviše voli tela u tački preobraćenja.

Začas se ukoči ono što u čauri čeka;
zar je sred sivila tog bezbednosti svojoj bliže?
Čekaj, strašnija kob se oglašuje izdaleka.
Jao – odsutni čekić se diže!

Ko se ko izvor preliva, tog saznaje saznanje;
i ushićeno ga vodi kroz vedro stvoreni svet,
što često skonča gde počne, a počne gde završava.

Potomci rastanka idu kroz srećnog prostora tkanje.
I Dafna, otkako se u lovorov prometnu cvet,
želi da biće se tvoje u vetar preobražava.

Priloženi Rilkeovi stihovi korespondiraju sa prirodom rođenih pod zaštitom Jupitera, a i sam Rilke je bio jedan od njih. Takođe, oni na ovom mestu korespondiraju i sa prvom objavom na ovom internet mestu, sa fragmentom Fridriha Šlegela koji glasi:

Tvoji ciljevi su umetnost i nauka, tvoj život – ljubav i obrazovanje. I da ne znaš, na putu si ka religiji.

Napomena: Promena – preobraženje – jedan je od ključnih pojmova Rilkeove poetologije i filozofije. Četiri strofe se odnose na četiri elementa antičke filozofije prirode: to su vatra, zemlja, voda i vazduh.

Stihovi: Rajner Marija Rilke, Soneti Orfeju (drugi deo, br.12), preveo Branimir Živojinović, Mali vrt, Beograd, 2011.

Fragment: Fridrih Šlegel, Ironija ljubavi, preveo Dragan Stojanović, Zepter Book World, Beograd, 1999.