Kamerna muzika: Vilhelm Hamershoj i Džejms Džojs

Taj sumrak boje ametista
Sada se plavi sve tamnije,
Zelenkastim sjajem lampiona
Puni drveće avenije.

Stari klavir melodiju svira
Mirno, sporo i veselo;
Ona glavu nad žute dirke
Naginje, a sa njom i telo.

Stidljiva, dubokog oka, ruku
što lutaju dok note lista –
Sumrak postaje sve tamniji
Od plavog svetla ametista.

Svetlost i muzika su apstraktne pojave koje me najčešće navode da stvaram. Njih sam prepoznala kao motive i polazišta u stvaralaštvu, prvo Vilhelma Hamershoja, a potom i Džejmsa Džojsa. Prema mom doživljaju, njihovoj umetnosti bliska je i poetika avangardnih kompozitora klasične muzike, a posebno bih za ovu priliku izdvojla Tomasa Njumana.

Sećanja, jedinstvenim delovanjem svetlosti i muzike, naviru u sobe koje mogu biti nalik onima koje je slikao, čiju je hladnu, poetičnu atmosferu oblikovao danski slikar. Pucketanje prašine, dok u njima sedi biće džojsovske osećajnosti, zvuči kao inje u praskozorje.

Tihe i hladne sobe srebrnih tonova, zrak bistrog jutra. Umetnici o kojima pišem, apstrakciju zajedničkog delovanja muzike i svetlosti obuzdali su. Nema ničeg apstraktnog u pojavnosti prostora kakve nam Hamershoj prikazuje, nema ničeg apstraktnog u slikama koje Džojsova poezija sadrži. Ipak, pred nama su nagoveštaji. Šta se dogodilo u tim praznim sobama sivih zidova? Koga to voli Džojsov lirski subjekt, kuda on to šeta, šta očekuje od sumraka boje ametista?

Hamershojevo slikarstvo podstaklo me je da pročitam prvo delo Džejmsa Džojsa, zbirku poezije Kamerna muzika, objavljenu 1907. Muzikalnost u njoj ostvarena je kako na formalnom planu, tako i po upotrebi motiva i na planu sadržaja.

Kompozicije Tomasa Njumana, rađene za potrebe filma Beli oleander od prvog trenutka asocirale su me svojim zvukom na svetlost Hamershojevih prostora. Od tada, fragmentarne impresije složene su u celinu.

Navedena pesma citirana je prema izdanju: Džejms Džojs, Sabrane pesme, preveo Nikola Živanović, Mali vrt, Beograd, 2015.

Napomena: Slikarstvo Vilhelma Hamershoja inspirisalo me je da napravim svoje kolekcije kompozicija klasične muzike. Možete ih preslušati na internet radio stanici 8 tracks.