Композиције Ерика Сатија и атмосфера празних поднева Монмартра на платнима Рамона Касаса и Сантјага Русињола

Ramon Casas – Portrait of Erik-Satie, 1891.

Од 1889. године у  Паризу, прецизније на Монмартру, живела су два шпанска сликара, Рамон Касас и Сантјаго Русињол. Њихова свакодневица, осим стваралаштва, подразумевала је и дружење са композитором Ериком Сатијем. У атмосфери његове музике препознаје се атмосфера којом су прожета дела Касаса и Русињола. Утисак је импресионистички, баш као што су и сама дела поменутих уметника, и он не мора нужно бити прихватљив и релевантан за одбрану постављене тезе, али јесте битан за онога ко је уметник, за онога ко у соби, посматрајући мехуре прашине како плутају кроз ваљак зрака, уз музику ствара облике, евоцира их или о њима контемплира. Сатијева уметност део је поетичне свакодневице, део оних тренутака које сам поменула. Слушање његове музике евоцира благу светлост, простор извесних тонова у чијим сенкама би се покретали живи облици сећања и предзнаци сна. Тихо, једноставно, празно – баш као и  поднева на Монмартру која су својим делима предочили Русињол и Касас.

У периоду заједничког стваралаштва сликари су се међусобно портретисали, истовремено у „дијалог“ укључивши и композитора. Горњи Сатијев портрет насликао је Касас 1891. Исте године Русињол ствара композиторов други (доњи) портрет. Оба су рефлексија простора којима се ексцентрични Сати кретао. И кишни трг надомак кога се види млин, и скромна соба у којој композитор неодређено гледа, јесу инспирација, полазиште за азур хладног тона или пуцкетање ватре стваралачке идеје. Осим простора који упућују на уметникова кретања и свакодневицу, оно што још привлачи пажњу јесу његове  ципеле које су на оба портрета истакнуте. И ако је на првом портрету забележено касно кишно подне кроз чију маглу се помаља млин у који ће уметници отићи, на другом портрету, екстеријер је замењен ентеријером, затвореним простором, собом у којој уметник проводи своје време стварајући композиције, доносећи споља предмете који трансцедирају, који искорачују из своје материјалности и упућују на мисао, на прошли или садашњи тренутак. Семантички потенцијал простора којима се крећу јунаци романа или у којима су особе портретисане, могућност су да сликар „периферним“ средствима, симболичким језиком  предочи личност, тренутну мисао и живот портретисаног.

Када су у питању композиције Ерика Сатија концентрисаћемо се на два дела: Gymnopédies и  Gnossiennes. Композиције су кратке, атмосферичне, подједнако класичне колико и амбијенталнеGymnopédies су три композиције за клавир компоноване 1888. године.  Инспирација за прво дело била је поезија Ј. П. Контамин де Латура, дело Les Antiques, као и роман Саламба Гистава Флобера. Тачна конотација речи gymnopédie, коју је Латур често користио у својој поезији, а коју је Сати преузео за своја дела,  још увек није тачно утврђена. Gnossienne је Сатијева реч којом је насловио неколико дела компонованих 1890. Прве три композиције објављене су 1893, док су наредне три објављене тек 1968. године. Неки сматрају да се реч Gnossienne односи на  митске становнике Крита, Gnossiennes, Тезеја, Аријадну, Минотаура  (gnossus упућује на Кnossos).

Композитор је био инспирисан темама које нису биле део свакодневице, темама које су припадале даљини, што је супротно од тематских оквира којима су се креталa два сликара. Те тематске оквире покушаћу да посредством музике повежем. Постоје два доба дана која су доминантна на Касасовим и Русињоловим платнима. Прво је касно јутро, друго је подне. Оба доба, баш као и ноте ових композиција, одају утисак меланхолије и равнодушности. За разлику од других импресионистичких сликара, на платнима поменуте двојице нема пуно људи, нема динамике која би сугерисала спољашње звуке сугерисане јарким бојама и отвореним потезом четкице. Обојица представљају појединца, залуталог или одомаћеног на Монмартру, загледаног у тачку пред собом. Ко су све јунаци Монмартра, о чему размишљају, где су били, кога очекују? Боеми, луталице, уметници, случајни пролазници, праље, радници. Наизглед атмосфера коју би исти употпунили и на Лотрековим сликама. Међутим, овде је другачије. Касно недељно подне  и његове авети.

Santiago Rusinol – Portrait of Ramon Casas

Ramon Casas – Portrait of Santiago Rusinol

Santiago Rusino – Portrait of Еrik Satie, 1891.

Santiago Rusinol – Portrait of Eric Satie at the Harmonium

.

.

.

Ramon Casas

Santiago Rusinol

Santiago Rusinol

Santiago Rusinol – Un bohemio

Santiago Rusinol

Santiago Rusinol

Santiago Rusinol

Santago Rusinol