Фотографије Ејми Френд

 

Фотографије Ејми Френд настале су давно, вероватно пре њеног рођења. Стога, може се поставити питање зашто их онда сматрамо њеним. Проналазећи их на таванима, међу одбаченим стварима, на бувљацима и у старим албумима, Ејми врши одабир тако што ставља по страни оне фотографије чији наратив има помало загонетно значење. Она старо и заборављено, украдено од светлости, истој враћа, и то двоструко.

Првобитно, она их опет излаже погледима, а затим, она их пробада ситним иглицама тако да се кроз њих опет пробија светлост. Фигуре налик свецима сијају пред посматрачима и доприносте очаравајућем утиску. Дакле, Ејми Френд као уметница апсолутно дела у духу свога доба полазећи од већ датих артефаката које рециклира, на тај начин дајући им нови контекст, оформљујући нову естетику и значења.

Photographer Amy Friend finds vintage images online, in vintage shops or in old family albums and then alters them by allowing tiny little holes of light to pass through. The result is an incredibly mesmerizing series called Daré alla Lucé, an Italian phrase used to describe the moment of birth, as she aims to give the photographs back to the light.

The series began through her desire to see the photograph as an object. Friend wanted to find out what it meant for them to change, ‘to become something different than what they were originally intended to be“ yet still remain the same. To her, the images represented „a life, a face, a moment, but only through a momentary glance.’ By altering them she hopes to playfully bring to light stories beneath the surface or what she refers to as ‘the unknown.’

Izvor: My Modern Met