Сексуалне персоне Егона Шилеа

Egon Schiele

Egon Schiele

Аустријски сликар Егон Шиле рођен је 1890. године и сматра се једним од водећих експресионистичких сликара, као и једним од најзначајнијих сликара актова, портрета и ауто-портрета 20. века. Један од његових тематских опуса одлично се уклапа у тематски циклус који сам ја назвала Сексуалне персоне, ослањајући се на истоимени назив револуционарне књиге Камил Паље. До сада сам представила Сексуалне персоне Леонор Фини, Сексуалне персоне Хајнриха Фислија, а сличан тематски оквир за поменути циклус може пружити и текст Бордел Муза.

Шилеове сексуалне персоне, као уосталом и све предходно представљене, декадентне су и уметнички врхунски обликоване еротске фантазије, обогаћујуће искуство ока посматрача, позив на теоријско раздвајање појмова еротско и порнографско. Порнографско, за разлику од еротског, нема уметнички критеријум нити алиби. Порнографско голица чула користећи тело тако што би заголицало машту посматрача или читаоца. Порнографски речник зна за гола (naked) тела, еротски једино за нага (nude). Еротско има естетску компоненту, оно је идеја, мисао, жудња за лепим.

У том смислу, Шилеове цртеже љубавника, његове приказе нагих тела можемо сматрати врхунским достигнућем коришћења линије ослобођене руке, актом побуне и провокације, приказом анксиозности, болести, дегенерације, патње, али и  загрљаја  при чијем представљању рука има највише искушења: како да појединачном да облик општег и како да их раздвоји, истовремено не наглашавајући поменуту сепарацију. Како да описујући ту кружницу – два загрљена тела – рука истовремено, баш као и два бића која се сусрећу, буде дисциплинована и своја, али и предата, припадајућа чину стварања.

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele

Egon Schiele