Књига илуминација браће из Лимбурга

Gebroeders van Limburg -

Браћа из Лимбурга – Страница из часослова војводе Берија

Холандски минијатуристи Херман, Пол и Јохан, познатији као браћа из Лимбурга, између 1412. и 1416. године илустровали су за француског војводу од Берија часослов „Très Riches Heures“ између чијих су се корица нашле и неке од илуминација које су у овом тексту претстављене. У питању је богато илустрована књига која је садржала одломке из јеванђеља, појединих псалама, молитве, химне Богородици, литанија свецима, као и и друге садржаје прикладне за књиге тога доба које су могли поседовати једино племићи тадашње западне и северне Европе.

Књига „Très Riches Heures“ садржи преко двеста илуминација од којих сам ја одабрала оне које предочавају радње кметова или племића током сваког од укупно дванаест месеци у години. Оно што наговештава прелаз ка ренесанси нису формалне одлике датих минијатура (исте званично припадају једном од најбољих примера француске готичке уметности), већ афирмација одређених тематских оквира: прикази свакодневице инкорпорирани су у религиозне текстове, свето и профано у истој су књизи. Религиозни контекст, као и свуда широм северне Европе, нарочито међу фламанским мајсторима, прилагођен је свакодневици. Она је још увек сурова и не пружа могућности да унутар себе обухвати оно што ми зовемо малим задовољствима, а што су, у ствари, уобичајени ритуали које човек практикује. У време наших минијатуриста, субјект још увек не постоји, појам индивидуалности није замислив.

Књига, између осталих, садржи и доста астролошких елемената. На првој приказанај илуминацији, у угловима са горње и доње стране, можемо уочити поделу на знаке према елементима којима припадају и, сходно томе, према расположењима која сваки од датих знакова подразумевају (колерично, сангвинично, флегматично и меланхолично). Сваком знаку припада одређени део тела што је и сугерисано положајем на коме се знаци налазе (обратити пажњу на знак близанаца и њихово духовито предочавање). Када су у питању прикази месеци, форма сваке минијатуре је иста. Горњим делом доминира полукруг у чијем је средишту Сунце док су над њим, истакнути плавим звезданим небом, сазвежђа која представљају знаке одређеног месеца.

Јануар, месец којим доминира знак јарца, а потом и водолије, доба је даривања и славља. Видимо окупљене племиће како дарују једни другима поклоне, али и војводу који је поручио манускрипт како својим кметовима помаже, даривајући их посредством свог представника (леви угао слике). Већ на наредној илуминацији приказан је свет ван двора, необично драг и близак илуминаторима, из кога су и сами могли потицати, или са којим су, више него њихов наручилац, морали имати непосреднијег контакта. Оштра фебруарска зима наводи на рад (сеча дрвећа за огрев, одлазак трговаца на пијацу у град, старање о стоци), али и на остајање у оквирима дома што је сугерисано женским приликама под кровом.

На илуминацији за месец март видимо шта су  једини и могући светови за средњевековног човека: у предњем плану су кметови који обрађују земљу, у позадини је замак. Током априла видимо госпе и њихове обожаватеље окупљене у неком од својих вртова, у сцени налик Бокачовој. Наредни месеци понављају ове обрасце приказивања, као и њихов распоред. Било да су у питању различите јавне манифестације којима је присуствовало племство (јануар, април, мај, август), прикази обрађивања земље (март, јун, јул, септембар, октобар), чувања животиња (новембар) или одласка у лов (децембар) на овим илуминацијама, једним од највећих блага француске уметности, приказан је живот средењевековног човека и свет који је он могао појмити. Књига посвећена молитвама и литургијским текстовима својим бојама заправо је поручивала: Ево човека!

Les Très Riches Heures - Janvier

Les Très Riches Heures – Janvier

Les Très Riches Heures - Février

Les Très Riches Heures – Février

Les Très Riches Heures - Mars

Les Très Riches Heures – Mars

Les Très Riches Heures - Avril

Les Très Riches Heures – Avril

Les Très Riches Heures - Mai

Les Très Riches Heures – Mai

Les Très Riches Heures - Juin

Les Très Riches Heures – Juin

Les Très Riches Heures - Juillet

Les Très Riches Heures – Juillet

Les Très Riches Heures - Aout

Les Très Riches Heures – Aout

Les Très Riches Heures- Septembre

Les Très Riches Heures – Septembre

Les Très Riches Heures - Octobre

Les Très Riches Heures – Octobre

Les Très Riches Heures - Novembre

Les Très Riches Heures – Novembre

Les Très Riches Heures - Décembre

Les Très Riches Heures – Décembre