Klasična muzika

„Zimsko putovanje“ Franca Šuberta

Put ka mom otkrivanju umetnosti bio bi prazan poput puta koji preseca dve livade, usred julskog dana, kada omorina sklapa oči svakom ko se lati nekog zadatka, da se na njemu nije pojavio Putnik – Kaspar David Fridrih. Fridrih je jedan od umetnika koji je imao značajan formativni uticaj na mene i moje poimanje umetnosti, […]

Pročitaj više
Književnost

Fragmenti Fridriha Šlegela

Na šta sam ponosan i smem da budem ponosan kao umetnik? Na odluku koja me zauvek odvaja i izoluje od svega niskog. Na delo koje božanski prekoračuje svaku nameru i čiju nameru niko neće naučiti do kraja. Na sposobnost da obožavam ono što je savršeno i stoji mi nasuprot. Na svest da sam kadar da […]

Pročitaj više