Композиције Франца Шуберта

Један од најбољих композитора и пијаниста свих времена, Франц Шуберт, за 31 годину живота компоновао је преко деветсто дела. Рођен 31. јануара 1797. године у Бечу, био је Салијеријев ученик и Бетовенов следбеник који се подједнако кретао међу композиторима, сликарима и песницима свог времена, пред којима је и изводио своје композиције, на чувеним шубертијадама. Првенствено кроз звук, а и кроз везу његове музике са немачком романтичарском уметношћу, биће помињан на овом месту.

Пут ка мом откривању уметности био би празан попут пута који пресеца две ливаде, усред јулског дана, када би маина склапала очи и руке сваком ко би се латио неког задатка, да се на њему није појавио Путник – Каспар Давид Фридрих. Фридрих је један од уметника који је имао изразито значајан формативни утицај на мене и моје поимање уметности, мисије уметника, самоће, светлости, природе и религиозности. Управо када посматрамо његове слике намеће нам се једна реч: расположење.

Када бисмо то расположење, неодредиво, етерично, меланхолично, превели на језик нота, оно би звучало као Шубертове сонате, или као једно његово писмо које прилажем у наставку. Шуберт и Каспар Давид Фридрих добро предочавају, а без речи, само посредством нота и слика (симбола) појам романтизма.

In a word, I feel that I am the unhappiest, most miserable person in the entire world. Imagine someone who is in danger of losing his enthusiasm for beauty, and ask yourself if that is not a miserable and unhappy wretch? I spend most of my days joyless and friendless, our reading circle has died a voluntary death.

Композиције: 1, 2