Модерне варварке дозивају пролеће: Женски портрети Емила Нолдеа

Царство сам на крају пропасти
Што гледах где пролазе велики Варвари бели

гласе почетни стихови једне Верленове песме. Царства на крају пропасти, дакле, царства на двоструком ступњу пада, у последњем стадијуму свог постојања, величају декаденцију, жену као сирову ћуд природе, деловања које цивилизација одбија да одобри. Трубе се чују, јахач седла коња.

То царство на крају пропасти могао је бити Неронов Рим или Берлин двадесетих година када је Нолде у њему боравио. Дух времена који се осипа и пада на главе посматрача, уместо звезда нуди дисконтинуитет трептања и бол. У очима је екстаза боја, иако су затворене.

Оне не гледају у бистру ноћ осветљену констелацијама већ у мрак који крију иза себе, као звер иза решетке (али, звер је сада на слободи!). Мрак се у часовима дисконтинуитета другачије јавља. Као бол, као умор, као раздражљивост, као екстатични покрет босоноге, искеженог тела лишених јасних граница. Разазнајете ли лице богиње што игра?

Интензитет бола добија прерогативе сексуалности и прераста у екстазу боја. Пролеће је почетак круга који ће излизати своје равномерне облине. Потребан је колут очију и стомака да би уметност чула нову поезију, да ли и прихватила? У почетку, она звучаће налик гневу божијем над Содомом. Глазбу нежних звончића замениће трубе. Ипак, све ће то време позлатити, опрашити и пренети у музеје.

Нолде, пророк и егзорциста.

Емил Нолде, „Посетитељке лети“, 1938.
Емил Нолде, „Играчице“, 1913.
Емил Нолде, „Играчице“, 1913.
Ана Арп

Ана Арп је ауторка уметничког пројекта А . А . А. Једна је од првих у свету која је форму сајта почела да користи као могућност за обликовање сопственог уметничког дела. Садржај на сајту ствара аутентичан језик чију је комбинаторику омогућила савремена технологија која из дана у дан бива све јачи медијатор између нас и уметности, нас и стварности, мења нам живот и успоставља нов начин рецепције. Садржај сајта чине речи и слике које тек заједно, и у истом контексту посматране, налик предметима у кабинету куриозитета, творе потпуно нову реалност, нов језик, нов начин да се ствари виде и доживе.