Париски дневник Џима Морисона

Jim Morrison

Џим Морисон

Џим Морисон, певач и текстописац групе The Doors, песник, филмофил, визионар, поклоник поезије Вилијама Блејка, краљ гуштера и Дионисов следбеник модерни је пример како древни митски постулати понављају своје обрасце и како сатирска необузданост и ирационални заноси Менада могу истоверемено за учесника у њиховим светковинама бити истовремено и прочишћење и страдање. Самостварање и самоуништење поновили су своју међусобну условљеност на примеру америчког песника, Диониса 20. века, који их је, чини се, поимао као неопходне.

Морисон је последње месеце свог живота провео у Паризу где је интезивно писао поезију. Свеска која је недавно, негде на западној обали Америке пронађена, налик кругу који се затвара, припадала је Морисоновој заоставштини формираној у Паризу где је песник записао једну песму из које су у наставку представљена три одломка. Свеска је по песниковој смрти припала Морисоновој девојци Памели Курсон, а по њеној смрти изгубио јој се сваки траг. Ипак, недавно је пронађена, приказана у јавности и сада је део приватне колекције.

У наставку следе три одломка која су се налазила у недавно пронађеном париском дневнику и они могу бити појединачни примери који својим мотивима садрже уобичајене одлике Морисоновог стваралаштва. Визије, слика пустиње, обраћање другоме, израз тежње ка повратку Врту, заједништво у љубави, динамичној налик космичким кретањима које је могуће чути у пустињи под ноћним небом. Поетске слике из наредна два одломка биле су присутне и у ранијој Морисоновој поезији која се, у преводу на српски језик, може пронаћи у издањима Дивљина (превеле Александра Анђелковић и Александра Вучковић) и Поеме (превела Зорица Ђерговић).

There’s palace
in the canyon
where you and I
were born
Now I’m a lonely Man
Let me back into
the Garden
Blue Shadows
of the Canyon
I met you
& now you’re gone
& now my dream is gone
Let me back into the Garden
A man searching
for lost Paradise
can seem a fool
to those who never
sought the other world

 

A monster arrived
in the mirror
To mock the room
& its fool
alone
Give me songs
to sing
& emerald dreams
to dream
& I’ll give you love
unfolding

 

Tell them you came & saw
& look’d into my eyes
& saw the shadow
of the guard receding
Thoughts in time
& out of season
The Hitchhiker stood
by the side of the road
& levelled his thumb
in the calm calculus
of reason.

Paris Journal is published in full in The American Night: The Writings of Jim Morrison Volume II (Vintage Books, 1990.)  The entire notebook consists of one angry, reflective and defiant poem.  As there are only three places in the notebook where words or phrases appear to be crossed out, this appears to be a clean and finished draft.  (Morrison) wrote the title „Paris Journal“ on the front of the notebook’s black cover…These are among the last lines he wrote.

Paris Journal was part of the legendary 127 Fascination box,  the archive of Jim Morrison manuscripts saved after Morrison’s death by his common-law wife, Pamela Courson.  After Courson’s death in 1974, the manuscripts went missing, and were rediscovered 1986 in Northern California, in a strongbox labeled „127 Fascination“.  Courson had given them to a paramour in the Bay Area for safe keeping; and while he’d returned some of her possessions to her family, he’d kept the 127 Fascination manuscripts.

When the manuscripts resurfaced, attempts were made to publish them, but the Morrison and Courson families objected and a legal settlement was eventually hammered out.  After the settlement, Paris Journal was sold, and has been in a private collection until now. *

Jim Morrison - Paris Journal, 1971

Џим Морисон, Париски дневник, 1971.

Jim Morrison - Paris Journal, 1971

Џим Морисон, Париски дневник, 1971.

Jim Morrison - Paris Journal, 1971

Џим Морисон, Париски дневник, 1971.

Jim Morrison - Paris Journal, 1971

Џим Морисон, Париски дневник, 1971.

Jim Morrison - Paris Journal, 1971

Џим Морисон, Париски дневник, 1971.

Jim Morrison - Paris Journal, 1971

Џим Морисон, Париски дневник, 1971.

Jim Morrison - Paris Journal, 1971

Џим Морисон, Париски дневник, 1971.