Jan Švankmajer: „Dimenzije dijaloga“

Jan Švankmajer - Možnosti dialogu

Jan Švankmajer – Možnosti dialogu

Jan Švankmajer - Možnosti dialogu

Jan Švankmajer – Možnosti dialogu

Jan Švankmajer - Možnosti dialogu

Jan Švankmajer – Možnosti dialogu

Jan Švankmajer - Možnosti dialogu

Jan Švankmajer – Možnosti dialogu

Jan Švankmajer - Možnosti dialogu

Jan Švankmajer – Možnosti dialogu

Jan Švankmajer - Možnosti dialogu

Jan Švankmajer – Možnosti dialogu

 

 

Odlomak predstavljen kroz šest pokretnih slika pripada drugom delu kratkog filma češkog nadrealiste. Reditelj Jan Švankamejr autor je bizarnih, začudnih, duhovitih i često referencijalnih filmova na evropsku književnost i slikarstvo. U prvom delu animiranog filma Možnosti dialogu („Dimenzije dijaloga“), snimljenom 1982 godine, autor odaje poštovanje jednom od italijanskih manirističkih slikara: Đuzepeu Arčimboldu.

Arčimboldove slike, kolažne, iluzionističke, duhovite, moguće je porediti sa filmovima Jana Švankmajera. Njih odlikuje nadrealistička komponenta koja je, u njihovom slučaju, više stilistička nego hronološka. Prvi deo filma zove se „Dijalog činjenica“, drugi „Strastveni dijalog“ i treći „Sveobuhvatni dijalog“. Sva tri povezana su u celinu, a zajednička nit im je „dijalog“, bilo da je u pitanju dijalog dve glave od plastelina ili dijalog različitih predmeta. Isti nije harmoničan, on podrazumeva tezu i antitezu ali, baš kao i u slučaju Fridriha Hegela, svoj smisao pronalazi u sintezi.

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo