Umetnik i Venecija: Klod Mone

Claude and Alice Monet in Venice, October 6th 1908.

Claude and Alice Monet in Venice, October 6th 1908.

Kada je otkrio Veneciju francuski impresionistički slikar Klod Mone imao je 68 godina. Umetnik je ranije bio u Italiji ali nikada pre u baroknom dragulju Mediterana. Između 1. oktobra i 7. decembra 1908. godine Klod Mone je sa svojom suprugom Alis boravio u Veneciji. Dvomesečni boravak u pomenutom gradu doprineo je, podjednako koliko svetlucanja iskri i kretanja lotosa na površini vode njegove bašte u Živerniju ili kretanja svetlosti nasuprot katedrale u Ruanu, da slikar dodatno razvije svoj postupak. Svetlost nasuprot konkretnom prikazu objekata, otvoren potez četkice oku posmatrača, forme koje se rastaču u plavoj, slikanje na otvorenom.

Mone predočava boju a ne spoljašnju predstavu koja je za slikara nalik motivu sa razglednice. Kako sunčeva svetlost formira objekte i kako, potom, slikar bojom te iste objekte tvori rastvarajući ih, u toj igri i međusobnom odnosu stvaranja i poricanja satkan je opus Kloda Monea, bar ona tri koja sam pomenula (venecijanski motivi, katedrala u Ruanu, lokvanji na vodi).  Mi ćemo se ovde zadržati na Veneciji jer je ovaj grad, podjednako koliko i opus u njemu nastao, tema teksta. Zahvaljujući pismima koja je Moneova supruge slala svojoj ćerci mi imamo uvid u stvaralačku svakodnevicu slikara.

His timetable was ruled by the passage of the sun: from 8 a.m. at the first motif, San Giorgio Maggiore, facing St Mark’s Square. At ten in St Mark’s Square, facing San Giorgio. After lunch, Monet worked on the steps of the Palazzo Barbaro, painting the Palazzo da Mula. At the end of the day, Monet treated himself and Alice to a sunset gondola ride. They were back at 7 p.m.

In the morning, the timetable did not change; in the afternoon, Monet painted „on the canal“, and after that through the hotel window. „The view out of our window is marvelous. You couldn’t dream of anything more beautiful and it is all for Monet“, Alice told her daughter. The Monets appreciated the comfort of the hotel and its „electric lighting. It’s magic! Monet can see his canvases – it is delicious and makes you wish you had it at home“. They would have electricity installed in Giverny upon their return. [1]

Stvaralački proces dug je i podrazumeva više faza pa je tako bilo i u Moneovom slučaju. Platna započeta na putovanju dovršena su i izložena tek četri godine kasnije u jednoj pariskoj galeriji. Shodno tome, možemo li smatrati 1912. umesto 1908. kao godinu slikarevog konačnog napuštanja grada rastvorenog vlagom i svetlošću?

Claude Monet – Venice, The Grand Canal, 1908.

Claude Monet - Twilight in Venice, 1908.

Claude Monet – Twilight in Venice, 1908.

Claude Monet - San Giorgio Maggiore, 1908.

Claude Monet – San Giorgio Maggiore, 1908.

Claude Monet - Palazzo da Mula in Venice, 1908.

Claude Monet – Palazzo da Mula in Venice, 1908.

Claude Monet - Gondola, 1908.

Claude Monet – Gondola, 1908.