Огледала: Хорхе Луис Борхес и Рене Магрит

Већ у првим минутима документарног филма о Борхесу – делом биографије, делом критичког осврта, делом глорификације – нараторка напомиње да је писац као дете имао велики страх од огледала јер је мислио да у тренутку огледања неће видети своје лицe. Није речено да га неће препознати, већ да га неће видети. Нажалост, страх се обистинио много година касније када је пишчево, од оца наслеђено прогресивно слепило, запосело и његове очи.

Пишчеве очи биле су огледало које је временом губило моћ рефлексије што је допринело да он, у једном тренутку, не угледа туђи лик у огледалу, већ да не успе да угледа сопствени лик. Такође, слепило га је уверило да су очи, баш као и назив једне Магритове слике – лажно огледало. Ови закључци вратили су ме двема темама. Првој: белгијском сликару и његовим испитивањима могућности спознаје стварности а, затим, и митолошком предлошку који сваки велики уметник има уграђеног у сопствену судбину.

Ако је импресионизам термин који се првенствено односи на сликарство, а у међувремену је транспонован на одређена дела књижевности, тако бисмо могли, свесни условности сваке категоризације и термина у области уметности, да сликарству Рене Магрита, за тренутак, доделимо позицију међу уметницима магијског реализма (појам који се везује за латино-америчку књижевност друге половина 20. века). Магрит није некохерентан, његов „наративни ток“ је дискурзиван, његове слике су чулно опипљиве и конкретне али су „решења“ (слике су налик ребусима, загонеткама, укрштеним речима) крајње зачудна и, често, бизарна. Његова стварност је фројдовски необична и помало нелагодна (unheimlich).

Рене Магрит, „Без рерфлексије“, 1937.
Рене Магрит, „Без рерфлексије“, 1937. (детаљ)

Не говорим да је то случај са Борхесовом есејистичком фикцијом, за коју сматрам да је нисам на најбољи начин разумела, у ствари, мислим да ју уопште нисам разумела када сам ју први пут читала. Но, елемент разумевања дела нема везе са естетском компонентом чији је магнет далеко прилвачнији и који је често у стању да својом снагом у потпуности превазиђе моменат разумевања, као рационалног рашчлањења делова, како би се разумела целина. Али, вратимо се Магриту и откријмо зашто ме је Борхесово слепило, као и мотив огледала, подсетио на две слике Рене Магрита.

Уметници у фокусу били су савременици – Магрит је рођен 1898, а Борхес, баш кад и Набоков, 1899. године. Прву слику, Лажно огледало, Магрит ствара у Паризу око 1929. Тридесетих година у Буенос Аиресу, свом родном граду, Борхес пише и активно учествује у литерарном животу Аргентине. Слику Лажно огледало, на којој је приказано велико око, а у чијем средишту су облаци, први пут сам видела, не случајно, на страницама средњошколске књиге за филозофију које су се односиле на британске емпиристе. Може ли се чулима спознати свет, каква је разлика и релација при гносеолошким процесима између чула, разума и ума? Сва та питања некако су ми се касније наметала, без очекивања конкретног и коначног одговора, када бих се сусретала са Магритовом и Борхесовом уметношћу. Око, испоставља се, јесте, не лажно, већ потпуно неадекватно огледало које, у Борхесовом случају, враћа на тему проклетства уметника који носи бреме својеврсног митског обрасца. Бетовен је био композитор и, истовремено, потпуно глув. Борхес, писац који је волео да себе првенствено назива читаоцем и, истовремено, слеп. Дакле, око је у случају аргентинског писца свакако било лажно огледало али, истовремено, оно му је било неопходно. Борхес је, као и многи писци, превасходно био читалац, огромно читалачко искуство било је одлучујући фактор за његову уметност.

Другу Магритову слику, ону која са леђа приказује Едварда Џејмса, британског песника и покровитеља надреалиста, који у огледалу не види свој лик, већ своја леђа, можемо упоредити са страхом младог Борхеса да неће угледати свој лик у огледалу. Према Магриту, који самом сликом реферира на Поово дело Авантуре Гордона Пима (уочити наслов књиге поред огледала), појединац неће угледати туђи лик у огледалу већ, заправо, неће угледати свој. Огледало, још једно око, изневериће појединца као инструмент (само)спознаје. Не зато што је истина о себи или свету, очекивана посредством огледала, могућност за релативизацију, већ зато што је истина овде увучена у један специфичан контекст – контекст уметности. Само огледало, појединац који се огледа у њему, јесте метафора уметности и фикције. То је релација коју сам желела да успоставим између ова два уметника не пружајући конкретно решење. Аналогија је моја, курзив је мој, да цитирам Нину Берберову. Оно подвучено, уочено као могућност за поређење искључиво је моја маштарија која у критици, том најлажнијем огледалу, налик венецијанским опсенама Е. Т. А. Хофмана, најбескрупулозније заводи.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.