Хербаријум Роберта Торнтона

Храм Флоре назив је књиге Роберта Торнтона, енглеског ботаничара и илустратора, у којој су се нашли прикази биљака, настали између 1799. и 1807. године. Оно што их чини специфичним јесте приказ пејсажа у позадини који је у духу доба романтизма и прати тенденције тадашњег пејсажног сликарства, приказом тмурних крајолика, празних и напуштених.

Осим пејсажног елемента, који се уклапа у естетску категорију узвишеног, а коју уметници романтизма фаворизују, оно што колекција ових илустрација додатно наглашава јесте симболика сваког приказаног цвета, коју касни романтизам, нараочито француска уметност декаденције, обожава: у питању је сексуална двосмисленост приказаног цвета.

Осим чисто естетске или миметичке компоненте, приказ цвећа у уметности могао је подразумевати и отровне, опијатске компоненте, а могао је бити посматран и као метафора песме. Уз циклус објава који сам назвала Хербаријум, уочавамо да постоји још једна компонента коју уметници откривају у цвећу, а која је, такође, одувек била значајна за уметност: тема сексуалности.

Препорука: Public Domain Review