Herbarijum Roberta Torntona

Hram Flore naziv je knjige Roberta Torntona, engleskog botaničara i ilustratora, u kojoj su se našli ovi prikazi biljaka, nastali između 1799. i 1807. godine. Ono što ih čini specifičnim jeste prikaz pejsaža u pozadini koji je u duhu doba romantizma i prati tendencije tadašnjeg pejsažnog slikarstva prikazom tmurnih krajolika, praznih i napuštenih.

Osim pejsažnog elementa koji se uklapa u estetsku kategoriju uzvišenog, koju umetnici romantizma favorizuju, ono što kolekcija ovih ilustracija dodatno naglašava jeste i simbolika svakog prikazanog cveta, a nju kasni romantizam, naraočito francuska umetnost dekadencije, obožava: u pitanju je seksualna dvosmislenost prikazanog cveta.

Osim izlečiteljske komponente, prikaz cveća u umetnosti mogao je podrazumevati i otrovne, opijatske komponente, a mogao je biti posmatran i kao metafora pesme. Uz ovaj ciklus uočavamo da postoji još jedna komponenta koju umetnici otkrivaju u cveću, a koja je, takođe, oduvek bila značajna za umetnost: tema seksualnosti.

Preporuka: Public Domain Review