Herbarijum Roberta Torntona

New Illustration of the Sexual System of Linnæus naziv je knjige Roberta Torntona, engleskog botaničara i ilustratora. Upravo prikazane ilustracije biljaka pripadaju trećem delu te knjige koji se zove Temple of Flora i ilustrovane su između 1799 i 1807. godine. Ono što ih čini specifičnim jeste prikaz pejsaža u pozadini koji je  u duhu doba romantizma i prati tendencije tadašnjeg pejsažnog slikarstva prikazom tmurnih krajolika, praznih i napuštenih.

Sa druge strane, osim pejsažnog elementa koji se uklapa u estetsku kategoriju uzvišenog – koju umetnici romantizma favorizuju – ono što kolekcija ovih ilustracija dodatno naglašava jeste i simbolika svakog prikazanog cveta, a nju kasni romantizam, naraočito francuska umetnost dekadencije, obožava: u pitanju je seksualna dvosmislenost prikazanog cveta. Dakle, sem izlečiteljske komponente biljaka, njene suprotne mogućnosti (otrovne biljke, opijatske komponente cveća i korenja), cveća kao metafore pesme, postoji još jedna komponenta koju umetnici otkrivaju u njemu a koja je, takođe, oduvek bila značajna tema umetnosti.

Preporuka: Plates from Robert Thornton’s ‘Temple of Flora’ (1807)