Liste pročitanih i preporučenih knjiga koje je sastavio Vistan Hju Oden

mw18383

Sesil Biton, „Vistan Hju Oden“, 1930.

Obe liste američkog pesnika Vistana Hjua Odena bile su mi zanimljive. Kako sam ja opsesivni sakupljač, ali i tvorac, svakakvih lista, morala sam da nešto i o sebi na ovaj način saopštim. Bilo da su u pitanju rukopisi, beležnice, različite liste, crteži i skice, sve te forme – u skeniranom obliku prenete na internet – privlače pažnju ljubitelja određenog umetnika, a naročito ako je na njima nešto što, sem oblikom, skreće pažnju i sadržajem.

Prvi tip Odenove liste odavno mi je poznat: koje knjige treba pozajmiti iz biblioteke i pročitati. Za te potrebe ja sam imala čitavu svesku. Drugi tip liste, one koja stvara više nervoze, pripada spisku literature koju je neophodno pročitati da bi se počeo spremati ispit na studijama književnosti. Osim pojedinih libreta, svo štivo koje je američki pesnik zahtevao da njegovi studenti pročitaju za jedan (!) semestar, ja sam, zajedno sa svojim kolegama, morala da pročitam za dva (što je, naravno, i u tako produženom roku bilo nemoguće).

Prva lista nije dovoljno čitka pa nije moguće razaznati sva imena koja se na njoj nalaze, a ona koja je moguće razaznati su: Novalis, Šiler, Delakroa, Fitcdžerald, Eliot. Ono što privlači najviše pažnje na prvoj listi su datumi. Na osnovu njih da se zaključiti sa kakvom je strašću Oden čitao i u koliko kratkm vremenskom periodu.

Page 2

Druga lista svedoči da je pesnik istu količinu entuzijazma, vremena i posvećenosti književnosti očekivao i od svojih studenata. Dela koja je zadao da budu pročitana su: Božanstvena komedija, grčke tragedije, Horacijeve Ode, Šekspirove drame, Blejkova poezija, Geteove i Rasinove drame, Paskalove i Kjerkegorove filozofske misli, Bodlerova i Remboova poezija, Melvilovi i Kafkini romani, devet operskih libreta i osam kritičkih studija.

W. H. Auden's University Syllabus