Nikolaj Rimski-Korsakov i tema Uskrsa

Valentin Serov - Portrait of Nikolai Rimsky-Korsakov, 1898.

Valentin Serov, Portret Nikolaja Rimskog-Korsakova, 1898.

Između avgusta 1887. i aprila 1888. godine, ruski kompozitor Nikolaj Rimski-Korsakov komponovao je delo poznato pod nazivom Svetliy prazdnik. Korsakov je kompoziciju posvetio svojim prijateljima, Musorgskom i Borodinu, značajnim umetnicima ruske muzike.

Kao moto dela stoje stihovi iz Psalma (68: 1-2) i redovi iz Jevanđelja po Marku (16: 1-6). Melodija je bazirana na ruskim pravoslavnim pesmama koje se koriste na liturgiji, a koje su objedinjene pod nazivom Obikhod.