Nikolaj Rimski-Korsakov i tema Uskrsa

Valentin Serov - Portrait of Nikolai Rimsky-Korsakov, 1898.

Valentin Serov, Portret Nikolaja Rimskog-Korsakova, 1898.

Između avgusta 1887. i aprila 1888. godine, ruski kompozitor Nikolaj Rimski-Korsakov komponovao je delo poznato pod nazivom Svetliy prazdnik. Korsakov je kompoziciju posvetio svojim prijateljima, Musorgskom i Borodinu, značajnim umetnicima ruske muzike.

Kao moto dela stoje stihovi iz Psalma (68: 1-2) i redovi iz Jevanđelja po Marku (16: 1-6). Melodija je bazirana na ruskim pravoslavnim pesmama koje se koriste na liturgiji, a koje su objedinjene pod nazivom Obikhod.

Nikolaj Rimski-Korsakov rođen je 1844. godine. Opere bazirane na ruskim bajkama bile su među njegovim najpoznatijim delima. Poznat je i po tome što je orkestrirao i kompletirao Borodinovo delo „Princ Igor“ i nekoliko dela Musorgskog, uključujući tu i „Noć na pustoj planini“ i operu „Boris Godunov“, rađenu prema Puškinovom delu, kojim je bio inspirisan i Mihail Glinka, veliki uzor Korsakova.

Rimski-Korsakov je 1871. godine posatao profesor kompozicije na konzervatorijumu u Petrogradu. Korsakovljeva orkestracija bila je veoma snažna, njegov talenat za orkestralnu obojenost, kombinovanu sa egzotikom, proizvod je uspešnih dela kao što je svita „Šeherezada“, inspirisana pričama iz „1001 noći“.