Dokumentarni film Mana Reja o Konstantinu Brankusiju

Još jedana od saradnji umetnika različitih opredeljenja evidentna je i u slučaju rumunskog skulptora sa prebivalištem u Parizu Konstantina Brankusija i američkog fotografa Mana Reja.

Već sam pisala o pariskim ateljeima danas većinom nepoznatih umetnika, kao i o ateljeu Alberta Đakometija. Šarmantni prostori stvaralaca oduvek su privlačili mnoštvo drugih koji bi obilazili umetnike tokom rada. Dva fotografa koja su bili redovni posetioci Brankusijevog ateljea su Edvard Stajhen i Man Rej, a neretko je i sam Brankusi fotografisao svoje skulpture  ističući svetlošću njihove osobenosti, uglove i izbočine.

Man Rej je na svojim fotografijama, takođe, koristio Brankusijeve skulpture ističući sličnost modela sa njihovim oblikom. Video koji sledi rezultat je druženja dva umetnika, međusobnog prepoznavanja i poštovanja. On nije samo o Brankusijevom stvaralačkom procesu, već i tehnikama korišćenja kamere i shvatanja fotografije samog Mana Reja.

Girl in front of Brancusi's sculture

Brancusi’s Sculpture

Constantin Brancusi and Man Ray in front of Endless Column I, 1927.

Constantin Brancusi and Man Ray in front of Endless Column I, 1927.