Impresionizam: Kamij Pisaro i Srečko Kosovel

Camille Pissarro, Boulevard Montmartre, Afternoon Sunlight

Camille Pissarro – Boulevard Montmartre, Afternoon Sunlight

Camille Pissarro - Boulevard Montmartre, Winter Morning

Camille Pissarro – Boulevard Montmartre, Winter Morning

Camille Pissarro - Boulevard Montmartre, Foggy Morning

Camille Pissarro – Boulevard Montmartre, Foggy Morning

Camille Pissarro - Boulevard Montmartre, Night Effect

Camille Pissarro – Boulevard Montmartre, Night Effect

LAĐA DOLAZI

Lađa odlazi, bele njene grudi
pune su teškog večernjeg zlata,
beo val nad zelenim morem šumi.
Zlatni sjaj katedrale.

VEKOVNI DAR

Poslednje poglavlje ispisuje sad ja;
ovde i tamo zemlja sad blešti,
kao da sja
zauvek.

MOŽDA

šta u meni
u praznini
u času letopisnom
zaječi
faksimil smisao
sakriven u dubini
oblak sa kojeg
mi se javljaju reči
sa gavranom zatečen
u razgovoru o cvetu
travku po travku
vezujem čari
kao da tajne dižem
temelje svetu
iz kojih srce
daleko čujem:
vekovni raspored stvari

NOĆNI DODIR ISPOD KOŽE

kad god me krik tramvaja trgne
poput trojanskog konja
u tvom liku potražim stih
pesmu nekakvu otrov za izbavljanje
koji
na mene i noć moju
i zaludno doba plazi hiljadu lirskih jezika
opis sav od modrica
igle fino ukrašene naglascima
pa ne mogu dugo da zaspim
nego izmišljam herbarijum ispod kože
u kojem štenad laju
kao na izabrana dela:
pokazujući nas svetu

STRAŠNO POVLAČENJE

sve češće tražim zaklon drvoreda
i zračak trave da me obori
da lakše mi bude u stravi i veku
u slovima sa crnim horizontom
a još pamtim kako si prvo granula kao sunce
u dosluhu s istocima
i kako karucama kao blagoslove pod krov cvetove
unosiš
danas svodim nežne račune jednačine
bežeći od skota koji otkazom maše
okvir u kamenu određuje
parcelu u koju će čitak san urezati
umesto pamćenja
većeras me sačekuješ smrznutim životom
umudruješ mene i svet
treptajem umetnosti
ispisujući sonet o utopiji i belim jabukama:
ima seoba, smrti nema.
barunice da je da se ja pitam.

Posebnu zahvalnost dugujem Daši Stojanović koja me je  uputila na poeziju slovenačkog pesnika. Njen rad možete pratiti na facebook stranici Kulturni vodič – Nemačka.