Virdžinija Vulf: Predgovor Sternovom romanu „Sentimentalno putovanje“

Upravo predočene stranice literarni su raritet za koji ne bih smela sa sigurnošću da tvrdim da je preveden na srpski jezik. Virdžinija Vulf napisala je predgovor Sternovom romanu Sentimentalno vaspitanje, vrhunskom primeru engleskog humora, parodije osamnaestovekovne navike putovanja mladih aristokrata po Kontinentu, kao i same svrhe institucije obrazovnog putovanja. Tekst Vulfove – koji sam po sebi, baš kao i Sternovo delo, može biti lucidan raritet humora i stilističkih rešenja – interesantan je prevashodno zbog autorkinog odabira. Da li je Stern već 1768. svojim stilom i poetikom najavio neke od modernističkih tendencija romana?

* Za bolju rezoluciju kliknuti na fotografiju.