Вајлдов предговор роману „Слика Доријана Греја“

Oskar Vajld 1882. godine

Уметник је творац лепих ствари.

Циљ уметности је да открије уметност а скрије уметника.

Критичар је онај ко може да на други начин или у новом руху пренесе утиске о лепим стварима.

Највиши, као и најнижи, облик критике јесте аутобиографија.

Они који у лепим стварима налазе ружна значења покварени су а нису шармантни. То је грешка.

Они који у лепим стварима налазе лепа значења просвећени су. За њих има наде.

Одабрани су они којима лепе ствари значе само лепоту.

Не постоји морална или неморална књига. Књиге су добро или лоше написане. То је све.

Одбојност 19. века према реализму гнев је људождера који види сопствено лице у огледалу.

Одбојност 19. века према романтизму гнев је људождера који не види сопствено лице у огледалу.

Морални живот човека чини део теме уметника, али моралност уметности састоји се од савршеног коришћења несавршеног средства. Ниједан уметник не жели ништа да докаже. Чак и истините ствари могуће је доказати.

Уметник нема етичких саосећања. Етичко саосећање код уметника представља неопростив маниризам стила.

Уметник никад није морбидан. Уметник може све да изрази.

Мисао и језик за уметника су инструменти уметности.

Мана и врлина за уметника представљају уметничку грађу.

Са тачке гледишта форме, узор свих уметности јесте уметност музичара. Са тачке гледишта осећања, узор је вештина глумца.

Уметност је истовремено површина и симбол.

Они који зароне под површину чине то на сопствени ризик.

Уметност, у ствари, одражава гледаоца, не живот.

Различитост мишљења о неком уметничком делу показује да је то дело ново, сложено и витално.

Када се критичари не слажу, уметник се налази у сагласју са собом.

Човеку можемо да опрстимо што ствара нешто корисно дотле док не почне да му се диви. Једини изговор за стварање нечег бескорисног јесте што му се човек веома диви.

Уметност је сасвим бескорисна.

Извор: Оскар Вајлд, Слика Доријана Греја, превео Лазар Мацура, Народна књига, Београд, 2004.

Ana Arp

Ana Arp je autorka sajta A.A.A