Tavanice Luvra na fotografijama Kandide Hefer

45678

Na priloženim fotografijama moguće je uočiti svu arhitekstonsku lepotu i raznovrsnost najvećeg muzeja na svetu. Kandida Hefer je namačka umetnica, rođena 1944. Živi u Kelnu i specijalizovala se u fotografisanju enterijera. Više njenih ftografija možete pogledati ovde.