Renesansni plemići na freskama zamka u Manti

Freske iz Castello della Manta (zamka u blizini mesta Saluzzo koji je dugo bio u posedu porodice Manta), nastale oko 1420. godine od strane nepoznatog slikara, prikazuju nobles, mlade pripadnike patricijskih porodica odevenih u njihova „zlatna runa“ kojih se ne stide, već koje, naprotiv, ističu sa galantnošću i gracioznošću kakve su samo kasni srednjevekovni ljubavnici, opisani u trubadurskoj poeziji, mogli imati.

Na freskama su predstavljeni, po uzoru na slikareve savremenike ili pripadnike same porodice, „devet zaslužnih“, likovi iz istorijskih ili biblijskih priča koji predstavljaju određenu vrlinu, zaslugu i čast za svoj narod. Među njima su podjednako paganski, jevrejski i hrišćanski likovi. Devet zaslužnih su: Hektor, Aleksandar Veliki i Julije Cezar od paganskih likova. Od jevrejskih, među devet zaslužnih je kralj David, a od hrišćanskih kralj Artur.

Ove malo poznate freske kasnog srednjeg veka daju uporediti sa minijaturama braće iz Limburga. Galantnost, gracioznost, ljupkost. U italijanskoj verziji ovakve vrline bilo moguće prikazati isticanjem odeće, baštenskih motiva poput travčica, drveća i voća. Heraldički simboli svojom dekorativnošću doprinose ornamentici ne čineći je grubom i stranom samoj sceni. Najviše pažnje skreće odeća prikazanih likova. Ona nije prilagođena dobu u kome su date ličnosti zaista živele već je predstavljena na freskama po uzoru na svakodnevnicu tadašnjeg plemstva. Nešto od ovih scena i portretisanih podseća nedvosmileno na vrli svet Đovanija Bokača.