Ženski portreti Pabla Pikasa

Image result for picasso, my grandfather [book]

Ženski portreti Pabla Pikasa odličan su pokazatelj promena i razvoja (koji je sa promenama podrazumevan) u opusu španskog slikara. Na priloženoj fotografiji vidimo prvu suprugu Pabla Pikasa u njegovom ateljeu, okruženu svojim portretima. Pikaso je tokom svog rada za modele uglavnom – mada, ima i izuzetaka – uzimao žene sa kojima je imao afere, veze i, kasnije, brakove. Među njegove modele izdvajaju se Fernanda Olivije, Eva Gul, Gabi Lespinaz, Olga Hohlova (njegova prva žena), Mari Valter, Dora Mar, Li Miler, Nuš Elijar, Fransoaza Žilo, Ženevjeva Lapor, Silvet David, Žaklina Rok (druga Pikasova supruga).

Sve one inspirisale su na različite načine eksperimentisanje i pomeranje granica u domenu žanra ženskog portreta. Ne samo što je isti izgubio mnoga, tradicijom već definisana figurativna obeležja, već je istom, od strane slikara, prošireno područje po kojem bi se kretale, stapale i međusobno definisale boje.

Najzad, forme koje se menjaju i ponavljaju, forme koje su čas apstraktne, čas kubističke, čas impresionističke a čas figurativne, odaju utisak kao da ih je stvarao umetnik bez plana. Ipak, taj umetnik je jednom prilikom izjavio: „Ako tačno znate šta ćete da radite, zašto onda to radite? Pošto znate, taj posao je besmislen. Bolje radite nešto drugo.“ Shodno tome, Pikaso je, očigledno, voleo da počinje da radi ne znajući šta tačno želi da postigne. Ili je i to samo još jedna od mnogih manipulativnih odlika savršenog retora i Volšebnika umetnosti 20. veka?