Ezra Paund: „Phanopoeia“

I

RUŽIČASTO BELO, ŽUTO, SREBRNO

Svetlosni vrtlog prati me preko trga,
Dim tamjana
Penje se iz četri roga mog starog kreveta,
Vodeni mlaz zlatne svetlosti podiže nas kroz tavanicu;
Obavijen zlatno obojenim plamenom silazim kroz etar.
Srebrna lopta oblikuje se u mojoj ruci,
Pada i kotrlja se do tvojih nogu.

II

SALTUS (2)

Otvorila se sfera koja se vrti
I uhvaćena si u nebesima,
Pretvorena si u loptu u mom safiru.
Io! Io! (3)
Primetila si plamene jezike
Lepet sandala sa oštrim ivicama.

Obavijanje i lako zapljuskivanje sjaja
Zadržalo se pred tobom u vazduhu.
Primetila si lišće plamena.

III

CONCAVA VALLIS

Obavijene obojene trake slične žici penju se sa mojih prstiju;
Omotao sam vetar oko tvojih ramena
A otopljena građa tvojih ramena
savija se pri okretanju vetra,
AOI! (4)
Vrložna tkanina svetlosti
tkana je i pouzdano narasta ispod nas;
Morski-čisti safir vazduha, morska-tamna bistrina,
istovremeno grabi morski-greben i okean.

Napomene:

(1)    Phanopoeia (gr.) – reči koje izazivaju ili određuju vizualne pojave.
(2)    Saltus (lat.) – livada, pašnjak
(3)    Io, Io (gr.) – uzvik koji se javlja u grčkom dramskom pesništvu.
(4)    Concava vallis (lat.) – dubodolina
(5)    AOI – neobjašniva slova koja se pojavljuju na kraju nekih strofa oksfordskog rukopisa „Pesme o Rolandu“

Prevod sa engleskog:  Milan T. Đorđević

Pesme su preuzete iz časopisa „Poezija“ (br. 19-20), Beograd, 2002.