Adagio

 

Ako tražim neku drugu reč za muziku, tada uvek nalazim samo reč Venecija. – Fridrih Niče

Adađo venecijanskog kompozitora Tomaza Albinonija s početka 18. veka i animirani film ruskog geditelja Gari Bardina iz 2000. godine.