Tin Ujević: Dim cigarete..

Dim cigarete je slutnja, čežnja, finesa razbibrige. Paket cigareta pruža nam i nudi u najekonomskijoj formi jedan niz oblaka nostalgije i čeznuća, vunu i maglicu jedne vrhunaravne slutnje. U mrtvoj sobi tucet cigareta je eterična poezija koja nas izvodi iz ukrućenosti života koji je stao. – Тin Ujević