Poezija Vladimira Buriča

81_plate_i_54_homer

JASNA POLJANA

Udišem besmrtnost
izdišem ugljendioksid i vlagu

Ispregnuta kočija u staji
simbol poraza

To potvrđuje
pasijans porodičnih fotografija
na zidovima

Plastični seljaci
u lavirintima soba

traže
izgubljeni biser
smisla

JUTRO

Probudio sam se
i sa čuđenjem shvatio
da sam svoje telo ostavio
bez nadzora
pod zaštitom
zvezda
trava
borova
i vetra

NOĆ

Ležim na leđima
i gledam u tavanicu
s ušima punim suza

ESTONSKI PREDEO

Polje
šalje u grad
vekne hleba
i kamena

pije barsku vodu
keramičkim grlom

Mokro jagnje stoga
stoji

na brezovim nožicama

Traktor
zateže strune
na večnim citrama
oranica

READAPTACIJA

Već se ne trudim da pamtim nazive zvezda
ni za šta mi neće trebati

Već se ne trudim da pamtim nazive zemalja
ni za šta mi neće trebati

Već se ne trudim da pamtim nazive gradova
nazive trgova

Ni za šta mi neće trebati

Trudim se da pamtim tvoje lice
cenu hleba
i broj svog stana

KONCEPCIJE

Živim okružen
stalno menjanim koncepcijama stana

pokrećem se
posredstvom
mnogobrojnih koncepcija automata

gledam film
samo trista poslednjih metara
odgovara autorovoj koncepciji od danas do 8 ujutro

dok sam stvarao svoju koncepciju mikrokozma
umalo me nije smrvila
nečija politička koncepcija sveta

Pazite
to je život
moj život
jedna od koncepcija
besmrtnosti

USEVI

Slana duhovitost
raste
na trotoarima
posutim solju

na trotoarima posutim peskom
lirski dijalozi

na ugljenoj šljaki
đavolske reči

Noću
u kuće-ambare
sipa se žito
uličnih šumova

 

Golubovi su pacovi potkrovlja
Pacovi su golubovi podruma
Tražim ideju zbog koje bi me razapeli

 

Život

Postepeno
skidanje
maski

Do one poslednje

Od gipsa

 

Polovina života
Misli u zenitu

Sve se događa jasno i jednoznačno
kao u operacionoj Sali
sa osvetljenjem bez senki

 

Evo lice je naviklo na brijanje
ali vreme je za umiranje

 

Lopata
gromobran moga očaja

Samo zemlja zna
njen napon
i snagu

 

Vreme čitanja pesama!

to je vreme njihovog pisanja
dodir
stokrilnog anđela
knjige

razgovor riba
odmah čujan
za ptice

ono je negde
između jastuka
i jutra

Moje pesme!

Stavljaće na muke
neću izdati

Spaliće sve spiskove
neću pamtiti

Vreme čitanja pesama!

Žurite

ono nikad neće nastati!

 

A možda je svet
u početku
bio crno-beo?

i gluhonema priroda nam je
pomoću boja
davala nekakve znakove?

A mi smo rasuli azbuku boja
obojili smo krovove
puteve
kamione

Tajna će ostati nerasvetljena

 

Gledao sam je
nisam video
video sam sunce
koje je iskočilo iz mora

palmovu grančicu
što je plovila na talasima

obalu

Gledao sam je
nisam video
video sam maminu kućnu haljinu na užetu
Sebe kako me kupaju u koritu
Ugledao sam
iznenada su se raspali
glava
ruke
trup

 

Danas ljudi umiru
bez zaveštanja
bez pouka
ne objasnivši čija su to lica na umazanim fotografijama
povezanim gumicom bočice za lek

ne upitavši o čemu misli unuk
na sivom asfaltu
ne rekavši
nikakvu svetu
reč

Otpadaju
kao crvi
sa geneloških stabala

 

VLADIMIR BURIČ

Rođen 1931, u Moskvi. Prve pesme objavio u časopisu „Sintaksis“, 1959. Kasnije i u moskovskom časopisu „Dan poezije“, 1966. Čitalačkoj publici ga je preporučio čuveni turski pesnik Nazim Hikmet: „To su prekrasni stihovi. Oni se ne smeštaju ni u jednu od klasičnih definicija poezije. U ovim stihovima preovlađuje razum nad osećanjima… Burič ne koristi rimu i metar, ali ne poriče rimu i etar. Pa ipak, to nije proza već upravo poezija.“ Vladimir Burič je jedan od najemintentnijih predstavnika slobodnog stiha, kao garancije i početne tačke za potpuno ostvarenje ličnosti, potpuno „autorstvo u svim elementima dela koje stvara.“ U Parizu, 1976, objavljena je njegova knjiga „Pesme“ na francuskom jeziku, a dve godine kasnije na poljskomm, u Krakovu, u prevodu Joane Salamon.

Preveo sa ruskog Petar Vujičić.
Objavljeno u časopisu Gradac, br. 39-40, Čačak, 1981.

Crteži: Charles Bargue