Poljska poezija ponedeljkom poslepodne: Stanislav Grohovjak

MOLITVA

Majko božja od Anđela
Majko božja od pauka,
Snežnih jedara smeđa Gospo
Malo zvono s minđušama,
Majko s orlovskim perom
Majko božja kolonijalna
I rudarska i astralna
Što se voziš u pirogi,
Što lepršaš na korveti
Nizozemcu-lutalici,
Ponosita na lafetu
Dugoruka dugovrata
Zlatoprsta obloglava
Lepooka uskonoga
Puna ljudi ko Evropa
Vrelo naših nadahnuća
O fabriko naših nada
O crkvice naših patnji
Na meseca srpu tankom
Majko božja mudra tako
Da ko vrt si milja puna
Makar sitan blesak prospi
Na tamne pesme Grohovjaka

GORUĆA ŽIRAFA

Da
To je nešto
Čovečjeg straha bedna konstrukcija
Žirafa što se polagano dimi
Da
To je nešto

Nešto s onog zida od znoja i aspirina
Ta njuščica nalik na rasprsli bacač mina
Da
To je nešto

Zašto trunete od brade do kose
Koji vam zub u praznoj lobanji zvokoće
Da
To je nešto

Nešto što čeka i nas
korisno i grozno
Ko noga
Ko srce
Ko trbuh i žarač
Mračna mogila neba ljudskog
Da
To je nešto

Ovu pesmu pišem
Sebi i magarcima
Dvojici s reumom
Jednom zuboboljnom
Oni će je shvatiti

Da
To je nešto

Jer  život
Znači:

Kupovati meso Čerečiti meso
Ubijati meso Obožavati meso
Ploditi meso Proklinjati meso
Izučavati meso Sahranjivati meso

I praviti od mesa I misliti s mesom
I u ime mesa I uprkos mesa
Za budučnost mesa Radi smrti mesa
I posebno posebno u odbranu mesa

A ONO GORI

Ne traje
Ne hladi se
Neće se održati ni u soli
Otpada
I trune
Otpada
I boli
Da
To je nešto

GOSPOĐI

Iz limenke tvoje volim
Gorki čaj da pijem, gospo –
Da milujem tvog pacova
Kad mi dopuže do nogu –

Ili pričam sa žaračem
Ili psujem karbid-lampu.
To je ordinarna dama,
Nije ukras tvoga dvora.

Tvoja aljkavost je lepa
S astronomijom pauka
Sa stratištem tvog podruma
Gde slanina mre viseći.

O feudalna moja gospo,
Slavim tvoje domaćinstvo
Ja lenstvenik tvoje kose
Večni vazal tvoga rebra …

SVLAČENJE PRED SAN

Svenu Čahorovskom

Idemo zajedno
Po toj velikoj unutrašnjosti
Ona u smolastoj
Ja u plavoj haljini
Ona sa jedva
Zelenkastom ćelom

I tu će
Kaže
Biti sledeći ekser
Tu ćeš obesiti
Citru obeju ruku

A je li taj štiglic
Možda u njima?
Pitam

Ona je gluha na obe crne zvezde

A tu će
Kaže
Biti sledeći ekser
Tu ćeš obesiti
Srebrni veo pluća

A je li ta ruža
Možda u njima?
Pitam

Ona je slepa na oba oštra uha

I tu će
Kaže
Biti ekser za glavu
Vešaj je lako
Kljunom u strop poda

A ja
Ne pitam
Stojim tako beo
S krugom kao Krstitelj
Nad žičanim vratom

U MRAKU

  • Ispričaj pticu …
  • Evo pričam:

Strela je na vrhu bila pozlaćena
Zlatar ju je brusio za perfidna dela …
Nežno se umire kad se ona nosi s neba …

  • Ispričaj ribu …
  • Evo pričam:

Taj čekić je nežan i tako značajan
Možda ga je neko lep stavljao kraj lica
jer glatkoća lica nalik je na ribu …

  • Ispričaj konja
  • Evo pričam:

Najnežnije je sputavati svilom
Milovati nožem po sjajnim sapima …
Čak i kad je mrtva, konj tu nežnost prima …

  • Ispričaj klanicu
  • Evo pričam:

Ima jednooga s kapcima teškim
Lutaju beli sred pustih višnjika
Grive im plaču po rekama lenim …

STANISLAV GROHOVNJAK

Rođen 1934. Umro 1976. u Varšavi. U poljskoj književnosti se javlja kao istaknuti predstavnik „pokoljenja 1956“, ali kasnije postaje lider grupe pesnika koje su zvali „turpistima“ (lat. turpis, turpe – ružan, ružna, ružno). Bio je urednik više časopisa, polemičar, esejista, scenarista, rečju jedan od najaktivnijih ljudi posleratnog poljskog književnog života. Zbirke pesama su mu: „Viteška balada“, 1956, „Menuet za žarač“, 1958, „Svlačenje pred san“, 1959, „Ogrozdi“, 1963, „Kanon“, 1965, „Nije bilo leta“, 1969, „Lov na tetrebe“, 1973, „Bilijar“, 1975. Sabrane pesme objavljene su mu 1980. godine.

Preveo sa poljskog Petar Vujičić
Slika: Anselm Kiefer