Ilustracije Vilijama Blejka knjige „Noćne misli“ Edvarda Janga

Engleski pesnik Edvard Jang autor je poeme Night Thoughts kojom su se inspirisali mnogi kasniji pesnici koje školski svrstavamo u pesnike doba romantizma, prve i druge generacije: Blejka, Vordsvorda, Kolridža, Bajrona, Kitsa i Šelija. Blejk je osim ilustracija za Miltonov ep Izgubljeni raj i Danteov Pakao, ključnih romantičarskih lektira, ilustrovao i Jangovo delo koje tematizuje noć kao doba kontemplacije, sanjarenja i stvaranja.

Noć se kao snažan simbol pojavljuje u Blejkovoj pesmi Tigar, ona je tematizovana i u Kolridžovoj poemi Stari mornar, Vordsvortovoj poeziji kao poetskoj eskalaciji vizija usamljenog putnika, Bajronovoj opsesiji krstarenja Mediteranom po mesečini, Šelijevim pesmama stvaranim tokom boravka u Rimu. No, ipak, čini se da je motiv doba noći najveću literarnu afirmaciju doživeo u ranoj nemačkoj romantičarskoj poeziji, u pesmama Getea i Novalisa.

Edvard Jang je svoje delo elegičnog tona, podeljenog u devet manjih celina, pisao između 1742. i 1745. godine, u punom zamahu doba prosvetiteljstva koje je nasuprot emocija postavljalo razum, nasuprot sentimentalnosti racionalnost. Tek će posledice francuske revolucije pokazati sve dvosmislene tendencija toga doba i njegovih intelektualnih strujanja. Vilijam Blejk, jedan od prvih koji je to uočio, ilustrovao je knjigu 1797. godine.

02-william-blake-night-thoughts_90003-william-blake-night-thoughts_90004-william-blake-night-thoughts_90005-william-blake-night-thoughts_90006-william-blake-night-thoughts_90007-william-blake-night-thoughts_90008-william-blake-night-thoughts_900