Šta je zodijak?

Zodijak je istovremeno simbol sam po sebi i skup posebnih simbola, čija značenja variraju zavisno od njihovih međusobnih odnosa.

U svim krajevima i u svim epohama koje je istraživala nauka istorije, zodijak je gotovo svuda isti, kružnog oblika, podeljen na dvanaest delova sa sedam planeta, i njegovih dvanaest znakova nose ista imena. Vavilon, Egipat, Judeja, Persija, Indija, Tibet, Kina, Severna i Južna Amerika, skandinavske, islamske i mnoge druge zemlje poznavale su zodijak i bavile se astrologijom. Svuda se pridružuje najvažnijim ljudskim spomenicima: stelama, hramovima, mestima na kojima se svetkuju misterije i posvećenja.

Zodijački krug je podeljen savršenim brojem dvanaest, što odgovara dvanaest sazvežđa. Četiri od njih obeležavaju velika razdoblja sunčevog ciklusa: Lav, Bik, Vodolija i Škorpion.

Kao vrhunci ciklusa oni stoje između ekvinocija (21. marta, 21. septembra) i solsticija (21. juna, 21. decembra); ta sazvežđa razdvajaju godišnja doba; dele zodijački krug na četiri jednaka dela od kojih svaki ima 90 stepeni. Sam Zodijak je zbir kosmičkih, psiholoških i fizioloških simbola koji pokazuju i specifikuju osnovni simbolizam kruga.

U astrologiji Zodijak je naziv pojasa koji okružuje ekliptiku po kojoj se kreću planete i zvezde (koje astrologija, takođe, ubraja među planete, to jest pokretna nebeska tela). Taj se naziv obično prevodi kao krug životinja, mada naš zapadnjački Zodijak sadrži i lik žene (Devica), muškarca (Vodolija) i dva deteta (Blizanci), i mada je jedini potpuno životinjski Zodijak samo kineski. Ali, verovatnije je da ta reč znači uopšteno sazvežđe živih bića.

Zodijak predstavlja potpun krug, a svaki od znakova obeležava jednu od faza kruženja:

 • OVAN – nagon (u kosmičkom poretku to je prvobitni poriv koji prethodi rađanju univerzuma)
 • BIK – napor (razrada numena i semena)
 • BLIZANCI – polaritet (uspostavljanje razlike između duha i materije)
 • RAK – pasivnost, privrženost (u kosmogonijskom poretku to su vode u koje je položena klica pojavnog sveta)
 • LAV – život
 • DEVICA – diferencijacija, fenomenalizam
 • VAGA – društvenost (prava sredina koja usklađuje suprotne tendencije)
 • ŠKORPION – fermentacija, raspadanje
 • STRELAC – dvojstvo između instinkta i viših aspiracija (s kosmogonijskog stanovišta to je povratak čoveka Bogu)
 • JARAC – uzdizanje
 • VODOLIJA – prelaz u viša stanja
 • RIBE – unutrašnji svet, prelaz u prvobitnu nediferenciranost (gornje vode nasuprot donjim koje pripadaju znaku Raka)

Zodijački znaci mogu se podeliti u četiri glavne grupe – svakom dominira jedno od već spomenutih velikih razdoblja – čije se psihološke paralele M. Senar (Senard) sažima ovako:

 • RIBE, OVAN, BIK. Prva grupa odgovara mitološkom razdoblju Urana, razdoblju nediferencirane biološke bujnosti; to je područje kosmičkih principa ili snaga koje se s ljudskog aspekta ispoljavaju u instinktivno-predracionalnom karakteru, što znači nadmoć nesvesnog, impulsivnost, čulnost i prevladavanje imaginativnih svojstava.
 • BLIZANCI, RAK, LAV. Druga grupa odgovara mitološkom razdoblju Krona, razdoblju zastoja u evoluciji, vremenu obeleženom potrebom da se stvari stave na mesto, da se razdvoji, da se razvrsta, da se konceptualizuje, vremenu u kome briga za red nadvladava brigu za napredak. To je, kaže Senar, područje principa razdvajanja. Ljudsko biće se odvaja od prvobitnog nediferenciranog kolektivnog stanja; individualizuje se, stiče svest o egu, potom svest o ne-egu, osećaj za dvojnost, i shvata svaku stvar s aspekta i razlikovanja subjekta od objekta. To je razdoblje rasuđivanja, analize, ali i razdoblje suprotstavljanja, neslaganja, borbe, suprotnosti nastalih u razdvajanju. Dominiraju analitički razum i racionalna svest. Snažno razvijena svest o egu sklona je i egocentrizmu.
 • DEVICA, VAGA, ŠKORPION. Treća grupa odgovara mitološkom razdoblju Zevsa, koje je obeleženo novim evolutivnim poletom koji će, ovoga puta, karakterisati organizacija, hijerarhija, jednom rečju, skladan razvoj. To je početak uzlaska prema zenitu, kad počinju da izbijaju nadracionalna svest i prosvetljenje. To je faza principa povezivanja koje se izražava rađanjem ispravnog osećaja i potragom za ravnotežom između psiholoških sposobnosti i između ega i ne-ega, između subjektivnog i objektivnog. Svest postaje osetljiva za ispoljavanje intuicije.
 • STRELAC, JARAC, VODOLIJA. Četvrta grupa okončava mitologiju i prepušta mesto mističkim religijama, naročito hrišćanskoj objavi, otelovljenju Logosa. To je, po Senaru, područje principa sublimacije: intuicija sve više postaje vodič koga biće priznaje i prihvata. Dante, sledeći Beatriče, završava svoje putovanje kroz sfere u Raju (svetlo ili vrhovna svetlost). Svest tada slobodno funkcioniše van nivoa pojavnog. Oslobođena ograničenja, materije, vremena i prostora, svest opet učestvuje u jedinstvenom i univerzalnom životu. Sjedinjuje se sa stvaralačkim principom. Ostvarena je nadsvest ili svesvest.

Proučavanje odnosa među znakovima beskrajno varira taj simbolizam biološke i psihološke evolucije, pa može voditi ne samo individualnoj dijagnozi, već i pravoj psihologiji.

Zodijački aspekti u astrologiji su udaljenost između dve planete ili neka druga dva činioca horoskopa. Glavni aspekti su:

 • KONJUKCIJA to jest prisutnost planeta u istoj tački neba gde se njihovi uticaji mešaju čineći jedinstvenu celinu. Dve planete su u istom znaku ili stepenu (otprilike su za 10 stepeni najviše udaljene jedna od druge). Ova pozicija moćno intenzivira obe planete.
 • SEKSTIL to jest udaljenost planeta od 60 stepeni, što simbolizuje određen sklad i podudaranje između dve planete.
 • KVADRAT to jest udaljenost planeta za 90 stepeni, što je aspekt napetosti, sukoba, sudara između dva nebeska tela.
 • TRIGON to jest udaljenost planeta za 120 stepeni, što je najskladniji, najpogodniji i najprisniji odnos između dve tačke neba.
 • OPOZICIJA to jest udaljenost planeta za 180 stepeni, koja ističe potpunu neskladnost izmešu dva nebeska tela. Teorijski, opozicija je dvostruki kvadrat.

Danas se javljaju težnje da se izraz pozitivni aspekti (sekstil i trigon) zameni izrazom aspekti pogodnosti i okolnosti koje idu na ruku individuumu, a izraz negativni aspekti (kvadrat i opozicija) zameni izrazom aspekti volje, ličnog napora i borbe. Upisani u zodijački krug aspekti čine geometrijske likove i podložni su uobičajenom simbolizmu trougla, kvadrata i šestougla.

Zodijak je izdeljen na dvanaest sazvežđa (znakova) dužine od po tačno 30 stepeni. Zodijak je bio poznat još u Vavilonu. Istraživanja pokazuju da su Grci preuzeli ovaj vavilonski zodijak da bi ga potom modifikovali.

Koncept zodijaka koji se razvio u Mesopotamiji, u 3. veku pre nove ere, je dalje usavršavan kod Grka, pa je stigao i u Egipat. Helenistički zodijak je u svojim suštinskim delovima zasnovan na svom vavilonskom prauzoru, koji je potom bivao obogaćen i modifikovan grčkim i egipatskim elementima. Temelj u svakom slučaju predstavlja vavilonski zodijak. Indijski i kineski zodijak po mnogim svojim karakteristikama veoma su slični vavilonskom i helenističkom.

Zodijački znaci i njima pripisane planete su:

 • OVAN – MARS
 • BIK – VENERA
 • BLIZANCI – MERKUR
 • RAK – MESEC
 • LAV – SUNCE
 • DEVICA – MERKUR
 • VAGA – VENERA
 • ŠKORPION – PLUTON (MARS)
 • STRELAC – JUPITER
 • JARAC – SATURN
 • VODOLIJA – URAN (SATURN)
 • RIBE – NEPTUN (JUPITER)

Zodijaku je relativno rano pridodat sistem kuća (mesta). Ako nam planete kazuju sa kojim energijama ličnost postoji, znaci nam govore kako se te energije manifestuju a kuće gde te energije smeštamo, u kojim oblastima života ih primenjujemo. Zodijački krug podeljen je u dvanaest znakova i isto toliko kuća. Svaka od tih kuća predstavlja po jednu jednu dimenziju života i povezana je sa određenim zodijačkim znakom koji je njen vladalac, kao i sa planetom. Dvanaest kuća su dvanaest područja života.

 • PRVA KUĆA – kuća sopstva, ličnosti, ega, „ja“ – najvažnija kuća u natalnom horoskopu jer se, istovremeno, odnosi i na podznak (ascedent) individue. Lična kuća. Odnosi se na život i prirodu rođenog, njegove sklonosti, celokupnu sudbinu i karakter. Ovan – Mars.
 • DRUGA KUĆA – kuća novca i materijalnog posedovanja, kuća finansija – ova kuća se odnosi na materijalne i novčane prilike ličnosti, planete i znaci koji se ovde nađu govore o bogatstvu, odnošenju prema novcu i samopoštovanju ličnosti. Bik – Venera.
 • TREĆA KUĆA – kuća komunikacije i kraćih putovanja – odnosi se na braću i sestre, rođake i susedstvo, kraća putovanja, pisma, dokumenta, ugovore. Blizanac – Merkur.
 • ČETVRTA KUĆA – kuća porodice i doma – označava roditelje i stvari koje se njih tiču, vlastiti dom, zemlju, roditeljsku kuću. Rak – Mesec.
 • PETA KUĆA – kuća zadovoljstva i kreativnosti – označava decu, potomke, zabavu, mladost, manifestaciju sopstva kroz energiju, romansu, senzualnost, ljubavne afere. Lav – Sunce.
 • ŠESTA KUĆA – kuća zdravlja, služenja drugima, radne etike, kuća koja otkriva odnos individue prema telu i zdravlju, dnevnim navikama kao što su odmor i vežba. Devica – Merkur.
 • SEDMA KUĆA – kuća veza koje se odnose na brak, posao, prijateljstva, ovo je kuća bračnih partnera. Vaga – Venera.
 • OSMA KUĆA – kuća seksa i smrti koja otkriva promenu, transformaciju, kraj i novi početak, a može se odnositi i na nasledstvo, patnju, okultno, tajne sile i granična znanja. Škorpion – Pluton.
 • DEVETA KUĆA – kuća filozofije i dužih putovanja, kuća avanture, odnosa prema religiji i filozofiji, višem smislu, obrazovanju, duhovnim idejama i stremljenjima, kuća ideologija, mudrosti, celokupnog pogleda na svet. Strelac – Jupiter.
 • DESETA KUĆA – kuća karijere i životnog statusa, kuća ambicije, stremljenja, progresa i autoriteta, kuća koja nam kazuje o načinu na koji se snalazimo na društvenoj lestvici. Jarac – Saturn.
 • JEDANAESTA KUĆA – kuća prijateljstva i šire zajednice, kuća onoga ko je u stanju da uradi nešto za zajednicu i da okuplja ljude u ime viših ciljeva i ideja. Vodolija – Uran.
 • DVANAESTA KUĆA – kuća duhovnosti, tajni, neprijatelja i žrtvovanja, kuća samosabotaže, nesvesnog, nerealizovanih želja, unutrašnjeg sveta, povučenosti, zatvorenih društvenih krugova. Ribe – Neptun.

Izvor: Alen Gerbran i Žan Ševalije, Rečnik simbola, Kiša, Stylos Art, Novi Sad, 2009; Astrološki leksikon, priredio Udo Beker, Dečije novine, Gornji Milanovac, 1992.

Slike: Ernest Procter, Zodijak, 1925. (Tate); Braća iz Limburga, Čovek-zodijak iz časoslova vojvode od Berija, 1416. (link); Džon Singer Sardžent, Atlas pridržava nebo, 1922; Vitold Pruskovski, Zvezda padalica, 1884.