Tri crteža Milene Pavlović Barili

Petog novembra 1909. godine u Požarevcu rođena je slikarka i pesnikinja Milena Pavlović-Barili. O njoj je kritičar Miodrag B. Protić – koji je umetnicu otkrio, o kojoj je napisao monografiju i koju je prvi detaljnije predstavio kulturnoj javnosti – zapisao:

Sve je u Mileninom životu izuzetno, nesvakidašnje – početak, trajanje i kraj. Složen i zanimljiv, egzotičan čak, on teče u različitim socijalnim sredinama, duhovnim i geografskim područjima: u njegovim ogledalima prelama se cela međuratna epoha sa svojim krizama i previranjima. Živopisnošću, on lako može da privuče indiskretni žurnalizam, koji ga razbija u anegdote zaboravljajući, ponekad i kompromitujući njeno delo.