Teme impresionizma: Jutarnje pripreme

1. Bernard Dunstan
2. Edgar Dega

Jutrom je tišina neophodnija nego tokom sna. Po buđenju, kada pojavni oblici polako postaju konkretni i kada um ponovo privikava sebe na zvukove, prvi sat je vreme ćutanja. Tada se postaje iznova svestan sebe. Nije slučajno što je prvo što čovek uradi po buđenju da se pogleda u ogledalo i posveti čišćenju svoga tela. Ali pre toga, on se posmatra.

I kao što se oblici postepeno oformljuju značenjem, i ne ostaju tek praznina, tako i lice u tim trenutcima sledi svoju putanju oblikovanja. U pitanju je ritual koga ponavljanje održava. I kao što ruke kruže licem i vratom, tako i rituali bivaju održavani, kruženjem i ponavljanjem. Kruženjem, kao na slici Edgara Dege tokom jutarnjeg ritualnog pranja ili ponavljanjem radnje oblačenja, kao na Danstanovoj slici.

Slike Edgara Dege iz ciklusa Jutarnje pripreme