Estonijski kompozitor Arvo Pärt

Arvo Pärt je estonijski kompozitor, rođen 1935. godine.

Od sedamdesetih godina 20. veka stvara u tradiciji minimalističke muzike, posebno inspirisan gregorijanskim koralom.

Njegova kompozicija My Hearth is in the Highlands iskorišćena je u filmu Velika lepota italijanskog reditelja Paola Sorentina.

Arvo Pärt