Lućijan Blaga o umetničkom delu kao piramidi

Za drevne faraone u Egiptu „stvarati“ označava „zidati sebi grob“. Ova koncepcija nije pretrpela neke ozbiljne promene tokom istorije. Doista, u svakom „delu“ treba da vidimo jednu tajnu piramidu. – Lućijan Blaga