Magazin „Come Home to Jazz“

 

Magazain „Come Home to Jazz“ štampan je 1960. godine u saradnji sa nemačkim magazinom „Der Druckspiegel“, specijalizovanim za grafički dizajn. Celokupan buklet dizajnirao je Herb Lubalin, umetnik koji je bio zadužen i za formiranje fizuelnog identiteta mnogih avangardnih i umetničkih magazina toga vremena, među kojima se naročito izdvaja magazin „Eros“. Još jedan način reprezentacije džeza kao vrhunske umetnosti.

Izvor slika: Past Print