Izabela Roselini i Dejvid Linč

1234

Izabela Roselini i Dejvid Linč – glumačko-rediteljksi par, uz Alfred Hičkog-Tipi Hedren, najpoznatiji. Linč je dao definiciju fatalne žene koja se, bar vizuelno posmatrano, poklapa sa mojom. Fotografije koje je načinio Helmut Njutn dodatno doprinose izvesnoj oštrini koja je već prisutna u Linčovom poimanju odnosa.

Još jedna moja naklonost, koja se odnosi na glumicu, a ima veze i sa Linčovim forsiranjem estetike ružnog (on kao da se držao Prustove maksime da lepe žene treba ostaviti za muškarce bez mašte), tiče se bolesti kičme (skolioze) koju je Izabela imala kao dete (Ingrid Bergman je čak davala intervjue na tu temu).

Fotografije: Helmut Newton   |   Poster: Jana Heidersdorf

Jana Heidersdorf