Čet Bejker: „Ti, noć i muzika“

 

Ukoliko bi se Šileovo slikarstvo dalo predstaviti zvukom, onda bi ova kompozicija bila sasvim odgovarajuća. Boemstvo s kraja grada. Negde na dnu kafana sa starim stolovima i žutim, nedovoljnim svetlom, dopire glas. Pasivni posmatrač, opijen, svojim mislima daje prednost. One lutaju, poput dima koji ih je okružio.

Egon Šile na blogu A . A . A

JAZZ muzika na blogu A . A . A