Minotaur Pabla Pikasa

Kada bi neko označio na karti sve puteve kojima sam prošao te ih povezao linijom, možda bi nastao minotaur? – Pablo Pikaso