Dve kompozicije Filipa Glasa

Ovako se sve završava. Smrću. Ali, pre toga je život. Skriven ispod bla, bla, bla… Sve je naslagano ispod brbljanja i galame. Tišina i osećajnost. Osećanja i strah. Sićušne, nestalne iskre lepote. A onda beda i nesreća čovečanstva. Sve skriveno ispod maske zbunjenosti postojanja na svetu. Bla, bla, bla …

Citirani redovi pojavljuju se pri kraju filma „Velika lepota“ italijanskog reditelja Paola Sorentina. Neobično, ali podsetili su me na ovu kompoziciju, a možda su impresija i asocijativni tok bili obrnuti. Teško je to sada razlučiti.

Pomenuti film ima svoju muziku, po sebi remek delo. Glasova kompozicija, takođe, deo je filma „Sati“, za koji je on komponovao izvrsne note. Ipak ukrstila sam ih jer me neprestano melanholična Glasova muzika podseća na rezignirane, a opet poetične redove.

Pojavljuje se i u filmu „Sati“, baš kao i ovde, jedna opaska o prolaznosti vremena, u stvari, vreme to su sati, od kojih je, poput pačvorka, sazdan ljudski život. Ne od godina, od sati. Njihovo ponavljanje podudarno je sa stalnom repeticijom nota u Glasovoj muzici, doprinoseći na taj način izvesnoj nelagodi. Raspoloženje biva, poput žrtve, prineto.

Je li to stvaralačka ili razaralačka melanholija? Oba filma pitanje ostavljaju nedovršenim. Tako je i sa nedorečenim utiskom slušaoca koga note obuzimaju poput vode koja buja, ostavljajući ga da lebdi, sve dok mu ne pređe preko glave. Onda, on se davi ili, čak i ako ume da pliva, bira da roni.

 

U muzici nalazim snagu, slabost i bol, tri stihije.
Četvrta nema imena.

Ovi stihovi Adama Zagajevskog asocijacija su na nešto raniju Glasovu kompoziciju koja je sa albuma „Passages“, objavljenog 1990. godine. Ceo album je bio rezultat muzičke saradnje Filipa Glasa i Ravi Šankara. U pitanju je kombinacija muzičkog nasleđa Indije i minimalističkog zvuka savremenog američkog kompozitora.