Jedna renesansna tapiserija

Dvoje zaljubljenih pastra uživaju u idiličnom pejsažu uz muziku i pesmu. Ovako možemo zamisliti pojedine Bokačove junake ili zaljubljene čije su avanture predočene u pesmama iz ciklusa „Carmina Burana“. Reči utkane iznad prikazanih jesu stihovi koje jedno drugom upućuju. Ona kaže:

„Pevajmo na travi
uz tvoje gajde
melodiju za dvoje“

… a pastir joj odgovara:

„Kada ona peva
njen glas je lep
dok ja sviram“

Izvor: Metropolitan Museum of Art