Fridrih Niče: „Meni pripada preksutrašnjica“

„Meni pripada tek preksutrašnjica. Neki se rađaju posthumno.“

„Strahopoštovanje prema sebi; ljubav za sebe; bezuslovna sloboda sa samim sobom.. Pa dobro! To su jedini moji čitaoci: šta preostaje? Ostatak je samo čovečanstvo kome se mora biti nadmoćan snagom, visinom duše – prezirom…“

Citat: Fridrih Niče, dva odlomka iz knjige „Antihrist“

Slika: Edvard Munk „Tri genija – Ibzen, Niče i Sokrat“, 1909.