U divljini bola: Fridrih Niče & The Doors

 

Moj omiljeni stih ove pesme – „Lost in a Roman wilderness of pain / And all the children are insane“ – lako bi se dao pripisati Ničeu (iz faze pisanja dela „Rođenje tragedije iz duha muzike“). I ovom filozofu i grupi The Doors zajedničko je da pevaju o kraju i o – Dionisu.

Ima nečeg zajedničkog kod osoba koje vole grupu The Doors i Ničea. Uvek prvo pomislim, kada mi kažu da su im pomenuti muzičari ili filozof „omiljeni“, da su ili početnici u slušanju muzike i čitanju filozofije, ili da su izuzetno naslušani odnosno filozofski „obavešteni“.

Student od 20 godina obožava Manzeraka i njegove raspusne orgulje, ali još nije čuo Baha, bar ne detaljno. Isti kome je omiljeni filozof Niče, verovatno još nije čitao mnoge druge filozofe, a nije ni najbolje razumeo kakve su to tačno kapi koje padaju na krila Platonovih konja, recimo..

Isti, takođe, nije osetio sve mane svoga vremena da bi mogao olako da deli superlative ili rasipa nihilizam povodom istog, on je još uvek „ni tamo, ni tu“ kada govori o tradiciji zapadnog slikarstva pa ne može baš najbolje da kaže šta simbolizuje Dionis a šta Apolon za zapadnog čoveka, šta je „hladna statičnost apolonijske skulpture“, a šta „razarajuća uzvišenost dionisijske muzike“.

Sve ovo, doduše, nije naročito bitno znati, i nije potrebno biti svestan pomenute sličnosti, da bi se, jednostavno, uživalo u zvucima ove veličanstvene pesme. Tri neverovatno talentovana muzičara – Manzerak, Kriger i Densmor – zajedno sa pesnikom i pevačem izuzetnog glasa – Džimom Morisonom, stvorili su nešto čemu bi i sam Niče, želimo da verujemo, dao potvrdu vrednosti.