Edvard Grig: „Per Gint“

Henrik Ibzen napisao je 1867. godine dramu Per Gint koju je kompozitor Edvard Grig postavio na scenu, i na osnovu koje je komponovao istoimeno delo, osam godina kasnije, 1875. Za isti događaj, nekoliko decenija kasnije, Edvard Munk je izradio poster koji se koristio u reklamne svrhe izvođenja ovog dela. Premijerno izvođenje komada i muzike zbilo se 24. februara 1876. u Oslu.

Sa Grigom, Skandinavija na delikatan i poetski diskretan način ulazi u istoriju muzike. Stvaralaštvo ovog kompozitora ograničava se na igre, na klavirske komade i na slavni Koncert za klavir i orkestar.

Grig je radio van glavnog toka evropske simfonijske tradicije što je njegovoj muzici donelo lakoću prirodne melodije. Grigov otac bio je trgovac škotskog porekla a majka pijanistkinja koja je svog sina uvela u svet muzike, ulivajući mu ljubav prema Mocartu, Veberu i Šopenu.

Grig posećuje Rim 1856. godine gde upoznaje Ibzena. Oko 1868. piše mnoštvo komada pod uticajem norveških narodnih pesama. Franc List ga podržava u nastojanju da po povratku iz Italije u Norvešku nastupa i stvori sebi ime. Osnovao je Muzičku akademiji u Kristijaniji, današnjem Oslu.

Slika: Edvard Munk, „Dve žene na obali“, 1898.

Ana Arp

Ana Arp je autorka sajta A.A.A