Kamij Sen-Sans: „Samson i Dalila“

 

Kompozicija „Bahanalije“ deo je opere „Samson i Dalila“, komponovane 1877. godine i prvi put izvedene u Vajmaru 2. decembra iste godine. Kamij Sen-Sans deluje u duhu svog doba. Francuska je još za vreme Napoleonove vladavine otkrila Orijent, njegovu zavodljivost, egzotičnost, raskošnost i brutalnost. Apokrifne i biblijske priča o heroinama koje na različite načine obezglavljuju ili uspevaju da poraze svoje muške suparnike inpirišu francuske umetniku druge polovine 19. veka, među kojima su najpoznatiji Gustav Moro, Gustav Flober i Žoris-Karl Uismans.

Preporuka:  Žoris-Karl Uismans o slici „Saloma“ Gustava Moroa