Slovenski nazivi za mesece i knjiga minijatura iz 16. veka

Simon Bening - Da Costa Hours (January, Dinner Scene)

Simon Bening – Da Costa Hours (January, Dinner Scene)

Simon Bening - Da Costa Hours - February, Pruning Vines, Breaking Ground

Simon Bening – Da Costa Hours (February, Pruning Vines, Breaking Ground)

Simon Bening - Da Costa Hours (March, Two Workman in a Garden)

Simon Bening – Da Costa Hours (March, Two Workman in a Garden)

Simon Bening - Da Costa Hours (April, Farmyard Scene)

Simon Bening – Da Costa Hours (April, Farmyard Scene)

Simon Bening - Da Costa Hours (May, Boating Party)

Simon Bening – Da Costa Hours (May, Boating Party)

Simon Bening - Da Costa Hours (June, Shearing Sheep)

Simon Bening – Da Costa Hours (June, Shearing Sheep)

Simon Bening - Da Costa Hours (July, Making Hay)

Simon Bening – Da Costa Hours (July, Making Hay)

Simon Bening - Da Costa Hours (August, Moving Wheat, Binding Sheaves)

Simon Bening – Da Costa Hours (August, Moving Wheat, Binding Sheaves)

Simon Bening - Da Costa Hours (September, Plowing and Sowing Seed)

Simon Bening – Da Costa Hours (September, Plowing and Sowing Seed)

Simon Bening - Da Costa Hours (October, Sale of a Bull)

Simon Bening – Da Costa Hours (October, Sale of a Bull)

Simon Bening - Da Costa Hours (November, Preparing flax for linen)

Simon Bening – Da Costa Hours (November, Preparing flax for linen)

Simon Bening - Da Costa Hours (December, Slaughtering a Pig)

Simon Bening – Da Costa Hours (December, Slaughtering a Pig)

Nalik Brojgelovim slikama, posredstvom kojih je slikar težio da godišnje doba predstavi kroz radnje seljana koje obavljaju, tako je i ovde, u knjizi koju je ilustrovao Simon Bening oko 1515. godine,  predstavljen čovek, a za razliku od manuskripta braće iz Limburga, pripadnik tadašnjeg najnižeg društvenog staleža (izuzev meseca maja).

Pomenula sam slovenske nazive za mesece i uporedila ih sa ovim delom jer etimologija reči koja označava određeni mesec u nekom od slovenskih jezika vizuelno je, u potpunosti, predstavljena na slikama u knjizi iz 16. veka, čiji su posebni kurioziteti horoskopski znaci predstavljeni u vidu životinja (desne stranice, pri dnu).

U pitanju je analogija reči i slike. Ona je približna ali uočljiva i svedoči o jedinstvu reči i slike u prikazu čoveka, njegovih rituala, svakodnevnih radnji i odnosa prema svetu. Uzmimo mesec avgust kao primer. To je mesec žetve ili mesec kada se voze zaprežna kola. Upravo na taj način isti je predstavljen i u manuskriptu. U nastavku sledi lista.

tabela-1

Izvor: The Morgan Library