Aldo Rosi: „Kanaletova perspektiva Venecije“

Kanaletova perspektiva Venecije, koja se čuva u muzeju u Parmi, čini mi se da predstavlja najbolji ključ za razumevanje sveta mletačke arhitekture u iluminističkom periodu (…). U slici, Ponte del Rialto iz paladijskog projekta, bazilika, palata Chiericati bivaju smešteni jedan kraj drugog i opisani kao da nam slikar kroz perspektivu nudi jedan urbani ambijent koji on posmatra. Tri paladijska spomenika, od kojih je jedan projekat, tvore tako jednu analognu Veneciju čije je formiranje obavljeno sa sigurnim elementima vezanim za istoriju arhitekture i gradova. Geografska transpozicija spomenika oko projekta predstavlja grad koji poznajemo, mada se kao mesto ostvaruje od čistih arhitektonskih vrednosti.

Analoška Venecija, koja se iz toga rađa, stvarna je i potrebna; prisustvujemo jednom logično-formalnom činu, jednom razmišljanju o spomenicima i o zbunjujućem urbanističkom karakteru u istoriji umetnosti i misli. Pred nama je collage paladijskih arhitektura koje tvore jedan novi grad i koje sama sebe potvrđuju kroz to okupljanje.

Citirano prema: Citirano prema: Paolo Portoghesi, „Evropski horizont“, u: Jedinstvena vizija arhitekture. Kritička antologija, priredio Slobodan Selinkić, prevod Srđan Vejvoda, Radionica SIC, Beograd, 1989.