Deni Didro o Rimu

Podaci govore da je Rim šest puta manje nastanjen nego Pariz i sedam puta manje nego London. Ima upola manje stanovnika od Amsterdama, od kojega je još udaljeniji po bogatstvu. Nema mornaricu, nema fabrike, ni promet. Istina je da je od vremena Julija II i Leona X pa do sredine prošlog veka Rim bio centar umetnosti, ali su mu naše prestonice vrlo brzo postale ravne u nekima a prestigle ga u drugima: London je daleko superiorniji od Rima i po nauci i po bogatstvu. Toliko hvaljene palate nisu sve podjednako lepe i loše su održavane; najveći deo privatnih stanova je bedan. Njegovi pločnici su loši, ulice su prljave i uske a ne čisti ih niko osim kiše koja tamo pada prilično retko. Grad, koji vrvi crkvama i manastirima, gotovo je pust na istočnoj i južnoj strani. Recimo da je krug od dvanaest milja obuhvaćen njegovim zidinama; taj krug je pun neobrađene zemlje, polja, vrtova koje tamo zovu vinogradi. Imao je pravo onaj ko je rekao da sedam brežuljaka, nekada ukras grada, danas samo služe kao njegova grobnica.

Izvor: Deni Didro, odrednica o Rimu iz „Enciklopedije“, sredina 18. veka.

Slika: Antonio Kanaleto, „Konstantinov slavoluk“, 1742.