Ljubomir Nenadović o Rimu

U Rimu ima svega tri stotine šezdeset crkava, kaluđera ima na hiljade. Siromah Berlin! Kud će njegova jeretička duša! – Tri puta je veći od Rima, a nema više od šezdeset crkava i nema nijednoga visokog tornja. On je otpadnik od Rima – ne veruje u papinu svetinju. Pape neprestano žale za tim svojim izgubljenim stadom; osobito za stadom sa tako dobrom vunom. Berlin ima tri stotine i šezdeset velikih i hiljadu malih fabrika; Rim nema nijedne, osim ako ćemo međ’ fabrike brojati nekoliko magaza gde se prave likeri, čokolade, rukavice, fališan biser, mirisavi sapuni i neke svilene stvari. Nigde isam video da kakva velika mašina radi ili da se kakav visoki dimnjak nad fabrikom puši. Narod u Rimu je neradan, hoće da prevari, lažljiv je, bezobrazan je, kradljiv je – i vrlo pobožan. Da im nije stroge cenzure koja ih čuva od jevropskih knjiga, svi bi postali rodoljupci i – republikanci, a to su već papini protivnici i otpadnici. Takvih, kao što nam rekoše, ima u Rimu sada tri hiljade u tamnici. U svetoga oca ima mnogo nemirne i neposlušne dece, ali on neočinski s njima upravlja i vlada. Da nije ovde francuske vojske te drži mir i red, papa bi se odavno morao seliti iz Rima. Sva talijanska inteligencija protivna mu je i radi sa sviju strana da mu se ukine vlast. Stoga je sada ovde velika strogost. Samo putnici uživaju potpunu slobodu.“

Izvor: Ljubomir Nenadović, „Pisma iz Italije“, Mlado pokolenje, Beograd, 1961, str. 96.

Slika: Kanaleto, Ruševine Foruma, 1742.